کاغذتقلب های مربوط به عکاسی

در دوران تحصیل تقلب می کردید/می کنید؟ کار زشتی است اما هیجان خاصی دارد. تا حالا شده است اطلاعات به دردبخور و کلیدی دروس را روی کاغذهایی کوچک و به صورت فشرده بنویسید؟ در خارجه به این کاغذها Cheatsheet می گویند. البته چون آن ها […]

ادامه ی مطلب

عید 1389 و ایرانهاتهد:)

شنبه 29 اسفند 1388/شنبه 29 اسفتد 1389 عید سال 1388 است. جالب است نه؟ این که در یک سال دو بار 29 اسفند رخ دهد یا دوبار 1 فروردین ببینیم. امروز همچنین روزی است. خب چند روزی به خاطر این عید تعطیل است. شما چه […]

ادامه ی مطلب