فرق ابر و بوته به نظر ماریو

در راستای پست قبلی(ماریو با سرش بلوک ها را خرد نمی کرد)، تصویر جالب دیگری در مورد ماریو به تورمان خورد. فکر می کنید در نظر ماریو فرق بوته و ابر چیست؟

کاغذتقلب های مربوط به عکاسی

در دوران تحصیل تقلب می کردید/می کنید؟ کار زشتی است اما هیجان خاصی دارد. تا حالا شده است اطلاعات به دردبخور و کلیدی دروس را روی کاغذهایی کوچک و به صورت فشرده بنویسید؟ در خارجه به این کاغذها Cheatsheet می گویند. البته چون آن ها بچه مثبت هستند(هستند؟) برای کارهای مختلف و حتی نرم افزارها […]

عید 1389 و ایرانهاتهد:)

شنبه 29 اسفند 1388/شنبه 29 اسفتد 1389 عید سال 1388 است. جالب است نه؟ این که در یک سال دو بار 29 اسفند رخ دهد یا دوبار 1 فروردین ببینیم. امروز همچنین روزی است. خب چند روزی به خاطر این عید تعطیل است. شما چه برنامه ای دارید؟ اگر بیکارید و در حال خواندن این […]