ویدئوی تکنولوژی-Tabcandy انقلابی در مدیریت تب ها

Tabcandy یک ویژگی یا امکان فایرفاکس نیست، شروع کننده انقلابی در زمینه مدریت جدیدتر پنجره هاست، شاید بتوان گفت برادر کوچکتر انقلابی که با آمدن تب ها به وجود آمد.  Tabcandy را شاید بتوان مدیریت تمام فایرفاکس های باز(شامل تب ها، پنجره ها و پروفایل […]

ادامه ی مطلب