تعویض های قالب

این چند روزه خواستم کمی به این وبلاگم هم برسم و در کاوش ها به یک قالب جالب بر خوردم که یکی دو روز مهمان بود . ولی چون این قالب امکانات خوبی برای بازدیدکننده ها نداشت، این قالب را فعلا قرار داده ام تا شاید اصلاحاتی روی آن انجام دهم. خواستید به این یکی […]