پلیس سایبری ایران

حتما در اخبار شنیدید که پلیس سایبری شروع به کار کرده، در حال جمع کردن افراد متخصص است و هسته اولیه اش تشکیل شده و … (که تا اینجایش مهم نیست) اما شنیدید که گفتند آدرس این پلیس سایبری (فتا) این است: cyber.police.ir؟ بعضی وقت […]

ادامه ی مطلب