۵۰/۵۰

سرطان. یک جوان شاد که خانه و شریک زندگی(دوست دختر) خودش را دارد به اضافه‌ی یک دوست وفادار و یک کار در رادیو. این جوان ما در همان اوایل فیلم می‌فهمد که سرطان دارد، یک سرطان نادر که احتمال زنده ماندن و مردن در آن برابر است. ۵۰ ۵۰. بقیه‌ی فیلم مربوط به است نوع مواجه‌ی دوست‌ و دوست‌دختر و خانواده‌ی آدام با این قضیه و رابطه‌ی آدام با مشاور روانی‌اش

ادامه ی مطلب