گمراه نشویم و پپینوی خراب نخوریم!

بسم الله االرحمن الرحیم ۱ –  اين به كيفر آن بود كه پيامبرانشان با دليلهاى روشن بر آنان مبعوث شدند. و آنها گفتند: آيا آدميان ما را هدايت مى‌كنند؟ پس انكار كردند و رويگردان گشتند و خدا بى‌نياز است، كه توانگر و در خور ستايش است. ۲ – کل اگر طبیب بودی، سر خود دوا […]