ایمیل اعلام ریسک و بیشتر (تجربیات من از کارمندی)

  یک سال کار در یک مجموعه‌ی در حال پیشرفت و تغییر مداوم برای من تجربه‌ی واقعا خوبی بود. چیزهای زیادی یادگرفتم. بعضی از مهم‌ترینشان را اینجا می‌نویسم که شاید به درد کسی دیگر هم بخورد.     ۱. ایمیل اعلام ریسک واقعا به درد […]

ادامه ی مطلب