کارمند بودن یا نبودن؟ راهنمای تصمیم‌گیری و ۱۵ متغیر این انتخاب

روزهای اخیر درگیر انتخاب بین کارمندی و کارمندی بودم. سعی کردم اجزای تصمیم‌گیری‌ام را بنویسم. اجزای مهم کارمند بودن یا نبودن چیست؟ یا حداقل وقتی من به کارمندی فکر می‌کنم یا این که کارمند کسی نباشم، چه موضوعاتی به ذهنم می‌آید که بار مثبت و […]

ادامه ی مطلب