یکی چیزی گم کرده

یکی چیزی گم کرده....

یکی چیزی گم کرده: چپ و راست می‌جوید و پیش و پس می‌جوید.

چون آن چیز را یافت، نه بالا جوید و نه زیر، نه چپ جوید و نه راست: جمع شود.

مقالات مولانا

 

 

صفحه‌ی بسم‌الله

مجله‌ی داستان

 

پاسخ دهید